Informasjon ifbm streik!!

Vedlagt ligger en del praktisk informasjon/forklaringer.

Streikehefte SAFE

SAFE streikeprosedyrer

Til info SAFE

Skriv ut siden