Aktiviteter

Møteplan for 2019

Styremøte                    22-23 Januar

Årsmøte                        02-04 April

Styremøte                    28-29 Mai

Styremøte                     20-21 August

Tillitsvalgtkonferanse  30 September-02 Oktober

Styremøte                     19-20 Desember