Møteplan

Møteplan for 2023

Styremøte                                22-23 Februar

Tillitsmannskonferanse         TBA

Styremøte                                TBA

Årsmøte                                  28-30 Mars

Styremøte                                  TBA