Møteplan

Møteplan for 2022

Styremøte                                24-25 Februar

Tillitsmannskonferanse          05-07 April

Styremøte                                 01-02 Juni

Årsmøte                                     19-20 Oktober

Styremøte                                  TBA