Møteplan

Møteplan for 2022

Styremøte                     24 Februar

Styremøte                     TBA

Styremøte                     TBA

Årsmøte                         05-07 April

Styremøte                      TBA