Møteplan

Møteplan for 2020

Styremøte                    04-05 Februar

Årsmøte                        16-18 Mars Utsatt

Styremøte                    10-11 Juni

Styremøte                     13-14 Oktober

Årsmøte                        14-16 Oktober

Tillitsvalgtkonferanse 16-18 Oktober

Styremøte                     25-26 November