Møteplan

Møteplan for 2021

Styremøte                       15 Februar

Årsmøte                          23-24 Mars Utsatt inntil videre

Styremøte                      17 Juni

Styremøte                      13 September

Tillitsvalgtkonferanse    14-15 September

Styremøte                       02 Desember