SAFE er i STREIK !

Disse vil bli tatt ut i første omgang, opptrapping vil skje Søndag 15.07.2018 kl 24.00 om partene ikke har kommet til en enighet.

Info fra SAFE

SAFElement 06.07.2018[1]

Klubbnytt uke 27 2018

Vedlagt ligger klubbnytt & ansiennitetsprotokoll

Informasjon ifbm streik!!

Vedlagt ligger en del praktisk informasjon/forklaringer.

Resultat fra Uravstemning

MEDLEMMENE HAR TALT!!   Derfor tar SAFE lønnsoppgjøret på NR avtalen 2018 til mekling