Brudd i NR forhandlingene

SAFE stilte til lønnsforhandlingene med en forventning om et resultat som gjenspeiler den utviklingen som bransjen nå er inne i.

Streiken på NR avtalen er over

Streiken i NR er over og SAFE vant gjennom med vårt hovedkrav som var videreføring av gavepensjonen for alle. Vi kan alle være stolt over at slagordet våres «et rettferdig arbeidsliv» og det er vi villig til å kjempe for. les mer på linken under.   Riggstreiken er over