SAFE er i STREIK !

Disse vil bli tatt ut i første omgang, opptrapping vil skje Søndag 15.07.2018 kl 24.00 om partene ikke har kommet til en enighet.