SAFE-Ung til Geilo – meld deg på!

SAFE i North Atlantic// // // Da er det klart for gjentakelse av fjorårets suksess på Geilo. I år som i fjor skal vi bo på Ustedalen hotell 9. -11. mars. Mye gøy står på programmet. Det er fortsatt noen ledige plasser, så meld deg på i dag! SAFE-Ung til Geilo – meld deg på!

Beredskap

SAFE i North Atlantic// // // Det er tatt opp med bedriften og BHT problemer med at beredskaps funksjoner er knyttet til stilling.

Kurs for sykepleier

SAFE i North Atlantic// // // Sykepleiere som ikke har fått betalt for kurs i henhold til matrise fra BHT. Det er nå avtalt med bedriften at alle kurs som er satt opp av BHT skal være betalt med overtid. Sykepleier må søke kursene men dette er kun for at det skal registeres at de […]

Årsmøte SAFE i Seadrill

SAFE i North Atlantic SAFE i Seadrill skal avholde årsmøte på Lillehammer 22-24 mars SAFE i Seadrill skal i år avholde årsmøte fra 22 til 24 mars 2011. Møtet skal avholdes på hotell Clarion colltion hotell Hammer på Lillehammer

SAFE anker verneombudssaken i Odfjell til lagmannsretten

SAFE i North Atlantic// // // Ledelsen i SAFE har besluttet at dommen fra Bergen tingrett, der Odfjell Drilling ble frikjent for å ha trakassert et verneombud etter han hadde meldt fra til ledelsen om uheldige forhold, skal ankes til lagmannsretten.

Utvidet grunnforsikring i SAFE fra nyttår

SAFE i North Atlantic// // // For ytterligere å styrke den tryggheten et medlemskap i SAFE gir, utvides Grunnforsikringen fra 1.1.2011 til også å omfatte medlemmets ektefelle/registrert partner eller samboer med samme forsikringssum som medlemmet – 1G.

Nye vilkår for YS sine kollektive forsikringer

SAFE i North Atlantic// // // YS ledertrio har på bakgrunn av gjeldende avtale med Gjensidige Forsikring gjennomført og vedtatt de årlige premieforhandlinger på YS sine kollektive produkter. Nedenfor følger nye priser og omtale av de viktigste nye vilkårene på YS’ innbo.  Forbedringer YS innbo:

Avtale for West Phoenix UK

SAFE i North Atlantic// // // Her kan dere lese avtalen som er laget for West Phoenix i UK for de neste 180 dagene Klikk her

Ptil overlot til Statoil å granske Gullfaks-boringen

SAFE i North Atlantic// // // Sivilingeniør Gøril Tjetland, med erfaring som letegeolog i Statoil, nå ansatt i Bellona, har fulgt Gullfaks-saken tett. – Ptil har oppfordret Statoil til å stanse boringen flere ganger. Det viser korrespondanse mellom