SAFE støtter aksjonen Forsvar Dagens Uføretrygd

SAFE i North Atlantic Landsmøtet i SAFE vedtok en resolusjon der organisasjonen støtter aksjonen Forsvar Dagens Uføretrygd, som arbeider for at ytelsene for uføre ikke må svekkes i reformen regjeringen arbeider med. Landsmøtet vedtok følgende resolusjon:

CURRENT

SAFE i North Atlantic Timeskriving og reiseregning Helpdesk kjørte en prosess i current, slik at alle som har passord som ikke har vært endret på lang tid kan oppleve å ikke komme inn på current på current fra hjemme pc. De som opplever dette, bør ta kontakt med helpdesk på tlf 51203515, så får en hjelp til å […]

Ptil

SAFE i North Atlantic abonner på nyheter Hvis dere går inn på Ptil sin hjemmeside ptil.no, vil dere øverst finne et felt som heter «abonner på nyheter». Følg denne lenken, så vil dere heretter få alle nyheter fra Ptil på oppgitt mailadresse. Det kommer til stadighet oppdateringer på mailsystemet ditt,l som du kan klikke videre […]

Verneombud utsatt for omfattende trakassering og gjengjeldelse

SAFE i North Atlantic// // // Saken framstår som et eventyr, i negativ forstand. Den er allerede på vei inn i rettssystemet. Verneombudet som også var tillitsvalgt, er ingen nybegynner, verken i tillitsvervet eller som ansatt.  Han har over 12 års ansettelse bak seg i det aktuelle selskapet. Han var opprinnelig ansatt som riggerassistent og […]

SAFE sterkt kritisk til nye regler for helsesertifikater

SAFE i North Atlantic// // // SAFE reagerer kraftig på at Helsedirekoratet vil frata arbeidstakere retten til selv å velge hvilken lege som skal vurdere dem for utstedelse av helsesertifikat for arbeid på norsk sokkel. – Uakseptabelt, sier 1. nestleder i SAFE, Inger Staff. Forslaget er nå ute på høring, og SAFE har i sitt […]

Justisdepartementet mener kravene til nytt redningshelikopter står fast

SAFE i North Atlantic// // // Kjell Jacob Johannessen som leder Justisdepartementets gruppe for vurdering av anskaffelse av nye redningshelikoptere vil dempe uroen omkring kravene til maskinenes rekkevidde som har oppstått. Til Stavanger Aftenblad sier Johannesen at uroen rundt anskaffelsesprosessen er  basert på tekniske endringer i beregningsgrunnlaget for helikoperets rekkevidde –  endringer som ikke innebærer […]

Ptil bekymret for uavhengighet mellom sikkerhetsbarrierer 07.10.10

SAFE i North Atlantic// // // Som en følge av teknologiutviklingen og økende bruk av integrerte systemer har Ptil stilt spørsmål ved hvorvidt kravene til uavhengighet og robusthet av barrierene er tilstrekkelig oppfylt.En fersk rapport underbygger Ptils uro. Les hele SINTEF-rapporten her: Uavhengighet av sikkerhetssystemer Sikkerhetssystemene offshore blir stadig mer koblede, for eksempel ved at […]