Utdanningsfond

Utdanningsfond

SAFE tildeler hvert år tilskudd til de som ønsker å ta seg videreutdanning/omskolering eller kortere yrkes- eller organisasjonsfaglig oppdatering. Næringen er inne i en særdeles utfordrende situasjon,noe som har ført til ekstraordinært mange søknader.Vi deler derfor fondet inn i fire og deler ut støtte fire ganger per år med lik sum til samtlige søkere som oppfyller de til enhver tid gjeldende kriterier. Det vil medføre at støtten for 2017 antagelig vil ligge noe lavere til hver enkelt enn det vi tidligere har innvilget.

Følgende utbetalingsdatoer er fastsatt for 2017:  20. mars, 20. juni, 20. september og 20. november.

Regler og søknadsskjema

Kontakt: Anita Fløisvik anita@safe.no 986 09 337